<span style='color: rgb(0, 117, 125);font-size:19px;font-family: mitra;'>دکتر قدیانی در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم:</span><br>مقام خانواده شهید ، مقامی است که خیلی ها آرزوی آن را دارند
به گزارش سازمان بسیج علمی و پژوهشی و فناوری استان خراسان شمالی: دکتر قدیانی در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم ، فیروز حمیدی زاده در مورد مقام خانواده شهید گفت: این مقام...
بیشتر بخوانید

<span style='color: rgb(0, 117, 125);font-size:19px;font-family: mitra;'>دکتر قدیانی در جمع اعضای خانه نخبگان استان خراسان شمالی:</span><br>یکی از مشکلات اصلی که در کشور با آن دست و پنجه نرم می کنیم مشکل علمی است/ هدف اصلی خانه نخبگان شناسایی توانمندی ها و نیازمندی های علمی می باشد
به گزارش سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان خراسان شمالی: دکتر قدیانی رئیس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری کشور در جمع اعضای خانه نخبگان استان خراسان شمالی در مورد...
بیشتر بخوانید

<span style='color: rgb(0, 117, 125);font-size:19px;font-family: mitra;'>دکتر قدیانی در بازدید از موزه مردم شناسی بجنورد:</span><br>خراسان شمالی از دیربار مهد علم و فرهنگ و ادب بوده است/ شناخت علما و فقهای استان مسیر را برای نخبگان هموار می کند
به گزارش سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان خراسان شمالی:
بیشتر بخوانید

<span style='color: rgb(0, 117, 125);font-size:19px;font-family: mitra;'>دکتر قدیانی در جمع روئسای دانشگاه های استان:</span><br>امروز دانشگاه ها در اقتدار جمهوری اسلامی نقش چندانی ندارند/قرارگاه جهاد علمی زمینه ساز هم گرایی علمی در دانشگاه های کشور
به گزارش سازمان بسیج علمی ، پژوهشی استان خراسان شمالی: دکتر قدیانی ریاست سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان خراسان شمالی در جمع رئسای دانشگاه های استان در مورد ایجا...
بیشتر بخوانید